BLOG

Nejnovější trendy v BOZP

Tento článek se zaměřuje na nové technologie a inovace v oblasti BOZP, které mohou významně zlepšit pracovní prostředí a snížit rizika pro zaměstnance. Věnuje se například použití chytrých senzorů, virtuální reality pro školení bezpečnosti nebo aplikace pro sledování zdraví a bezpečnosti.

PO v praxi

Tento článek poskytuje praktické tipy a doporučení pro ochranu pracoviště před požárem. Zahrnuje informace o správném umístění hasicích přístrojů, pravidlech pro skladování nebezpečných materiálů a provádění pravidelných cvičení a inspekcí.

Psychologické aspekty BOZP

Tento článek se zaměřuje na důležitost péče o duševní zdraví zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zahrnuje informace o dopadech pracovního stresu, strategie pro prevenci pracovního vyhoření a podporu duševního zdraví ve firemních politikách BOZP.

NOW BOZP

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO
a činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

© Copyright 2024 NOW BOZP - Všechna práva vyhrazena